Onze Diensten

Lean basisbegrippen

Dit is een interactieve opleiding die stapsgewijs opgebouwd wordt rond een praktische oefening, waardoor de deelnemers op een systematische en toegankelijke manier de basisprincipes van Lean leren kennen. De deelnemers krijgen op directe wijze voeling met Lean en de aangereikte Leanprincipes zijn onmiddellijk toepasbaar op de werkvloer. De doelgroep zijn mensen die dagelijks geconfronteerd worden met een productieproces, zowel operators als leidinggevenden.

Lean consultancy

Vaak is het rendement van een productieproces in een bedrijf onvoldoende geoptimaliseerd. 

Productieprocessen groeien immers dikwijls organisch en snel waardoor er geen ruimte en tijd wordt vrijgemaakt om aandacht te besteden aan de efficiëntie ervan.  Belangrijk is om hands-on het productieproces te optimaliseren om het rendement te verhogen.

Individuele assessment

Tijdens dit assessment (bouwen van een kleine constructie) wordt nagegaan of de deelnemer beschikt over de volgende competenties: technisch inzicht, doorzettingsvermogen, efficiënt werken, probleemoplossend denken, nauwkeurig werken, regels respecteren, stressbestendig zijn, op tempo werken, op tijd komen.

Teambulding / Workshop Lean

De deelnemers bouwen een aantal kleine constructies. Het doel van deze oefening is om dit als groep zo efficiënt mogelijk te doen. Ieder individu kan zijn mening geven. In groep worden mogelijke oplossingen continu uitgeprobeerd en geëvalueerd. De rode draad in deze oefening is Lean, de basisbegrippen van Lean komen aan bod en gaan toegepast worden. De dynamiek van de groep en de persoonlijkheden worden duidelijk. Technische voorkennis is geen must.

Technisch screenen: hoe doe je dat?

In deze interactieve opleiding krijgen consulenten van interimkantoren een duidelijk beeld van verschillende technische jobs. Ze maken kennis met technische termen die frequent in vacatures voor deze jobs voorkomen. Concrete vacatures van deelnemers kunnen tijdens de opleiding geanalyseerd worden.

Er kan verder ook een technische test gedeeld worden die sollicitanten test op hun basiskennis. Deze test verbetert zichzelf.
De consulenten krijgen op deze manier heel wat inzichten aangereikt om in te schatten wat verwacht wordt – zowel in kennen als in kunnen – van sollicitanten met de gezochte technische profielen.

Een correcte screening leidt de persoon met de juiste competenties naar de passende job. Dit creëert een win-win-situatie.

Mijn Aanpak

Kurt Lean training

LEAN maatwerk

Bij elke training wordt op voorhand afgesproken hoe de dag zal verlopen, op maat van de klant en eventueel met een voorafgaandelijk bezoek op de werkvloer. Of het nu gaat over het verduidelijken van competenties of van lean begrippen, tijdens iedere training wordt het doel heel praktisch gevisualiseerd. De opleidingen vinden plaats in het bedrijf.

Doelstelling:

  • De mindset van de medewerkers LEAN krijgen
  • Meer waarde toevoegen door overbodige stappen in het proces te verwijderen
  • De kwaliteit en de performance van jouw organisatie verhogen