3M Model in LEAN

3M Model LEAN

Als black belt gecertificeerde LEAN trainer geef ik ondertussen meer dan twee jaren praktische opleidingen rond de basisbegrippen van LEAN. Het 3M Model is hier een belangrijk principe.

Binnen Lean kent verspilling drie gedaantes : Muda, Mura en Muri. Muda is de meest bekende, deze staat voor alle activiteiten die geen waarde toevoegen en wordt ook aangeduid als de 7+1 verspillingen. Deze 7+1 verspillingen zijn : Overproductie, Transport, Voorraad, Beweging, Wachten, Overbewerking, Fouten en verspilling van talent.

Muda:

Er zijn 2 types Muda te onderscheiden : (1) verspillingen die niet direct te elimineren zijn en (2) verspillingen die snel te elimineren zijn door middel van Kaizen

Mura:

Dit is het wisselend belasten van mens en machine; of alle ongelijkheden binnen een proces (grote tempowisselingen, pieken en dalen, lopen en stilstaan)

Muri:

Te zwaar belasten van mens en machine; produceren boven man- of machinecapaciteit. Een voorbeeld is als een werknemer te zware taken moet verrichten waardoor hij harder moet werken dan gezond is.

3M Model LEAN

3M Model LEAN

Meer informatie? Contacteer mij: kurt.willems@willean.be of 0474 90 91 57